กล่องล่าสมบัติ

“นี่อะไร?” “ทำไม?” “เอาไว้ทำอะไร?” …

และคำถามอื่น ๆ อีกมากมายจากลูกน้อยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมรับมือสำหรับเด็กวัยนี้ ในฐานะพ่อแม่ เราสามารถตอบและอธิบายให้ลูกฟังได้ในระดับหนึ่ง
แต่อีกสิ่งสำคัญที่เราควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กคือ การฝึกให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้และหาคำตอบด้วยตัวเอง ว่าแล้วก็ไม่รอช้า วันนี้เรามีกิจกรรม “ตามล่าหาสมบัติ”
แบบง่าย ๆ ที่จะมาช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง อีกทั้งยังฝึกให้ลูกน้อยเป็นคนช่างสังเกตอีกด้วยค่ะ

อุปกรณ์

  1. กล่องบรรจุไข่ หรือกล่องที่แบ่งเป็นช่อง ๆ
  2. ภาพตัวอย่างวัสดุธรรมชาติที่จะให้เด็กค้นหา
  3. วัสดุธรรมชาติที่จะให้เด็กค้นหา

วิธีการเล่น

  1. แนะนำวัสดุธรรมชาติที่จะให้ลูกค้นหาแต่ละอย่าง อาจสอนลูกเกี่ยวกับลักษณะเด่น สี คำศัพท์ที่ใช้เรียกวัสดุนั้น ๆ ด้วย
  2. แนะนำกติกา คือให้หาวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ที่กำหนด เมื่อเจอวัสดุที่ตรงกับภาพบนกล่องเก็บสมบัติ ให้นำเก็บใส่กล่องให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้จนครบตามภาพที่กำหนด

3. ให้ลูกค่อย ๆ ออกค้นหาวัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง หากลูกหาไม่เจอให้คุณพ่อคุณแม่ค่อย ๆ แนะนำ บอกใบ้ตำแหน่ง สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยฝึกฝนการสังเกตของลูกแล้ว ยังช่วยพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารของลูกด้วย

4. ในการทำกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไป คุณพ่อคุณแม่สามารถเปลี่ยนชนิดของวัสดุที่อยากให้ลูกค้นหาไปได้เรื่อย ๆ เพื่อความสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น

คำแนะนำ

  • กิจกรรมนี้สามารถประยุกต์เป็นการหาสิ่งของอื่น ๆ ได้ เช่น จากการหาวัสดุธรรมชาติตามสวน อาจเป็นการหาของในชีวิตประจำวันภายในบ้านก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้
  • สามารถเล่นกลางแจ้งที่สวนในบ้าน หรือภายในบ้าน โดยพ่อแม่ควรทำกิจกรรมร่วมกับลูกตลอดเวลา
  • หากเป็นการเล่นในสวน สามารถให้เด็กเดินหาวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้เลย หากเล่นภายในบ้านควรนำวัสดุไปซ่อนในบริเวณที่ไม่สูงจากแนวสายตาเด็กมากจนเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *