ตกแต่งร่างกายของฉัน

“Head, shoulders, knees and toes…knees and toes…”

เชื่อว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงประจำชาติของพ่อแม่ยุคใหม่หลายท่านที่กำลังสอนเรื่องร่างกายให้ลูกน้อยรู้จักอยู่แน่ ๆ เมื่ออายุราว 1-2 ขวบ เด็กส่วนมากจะสามารถบอก
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้นิดหน่อย แต่เมื่อลูกน้อยโตขึ้นราว 2-3 ขวบ ก็จะสามารถบอกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้หลายส่วนมากขึ้น และอาจเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกให้รู้จักร่างกายของตนเองได้หลายวิธี เช่น การสอนผ่านชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเช็ดจมูกให้ลูก ก็อาจบอกลูกว่า
นี่เรียกว่า “จมูก” หรืออาจสอนผ่านเพลงเด็กต่าง ๆ หนังสือนิทานเกี่ยวกับร่างกาย หรือผ่านการเล่นเกม อย่างเกม “ตกแต่งร่างกายของฉัน” ที่เรากำลังจะมานำเสนอให้ทุกคน
ได้รู้จักกันค่ะ

อุปกรณ์

  1. กระดาษขาวแผ่นใหญ่เท่าตัวเด็ก
  2. ปากกามาร์คเกอร์สีต่าง ๆ
  3. สีเทียนแท่งใหญ่
  4. วัสดุตกแต่งต่าง ๆ
  5. กาวและอุปกรณ์สำหรับทากาว เช่น พู่กันหรือไม้ไอศครีม

วิธีการเล่น

  1. ปูกระดาษลงบนพื้นเรียบ
  2. ให้ลูกนอนบนแผ่นกระดาษ ทำท่าอะไรก็ได้ แล้วใช้ปากกามาร์คเกอร์วาดโครงร่างตามท่าที่ลูกนอน
  3. ชวนลูกตกแต่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกายบนกระดาษ โดยใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เตรียมไว้ เช่น ปากกามาร์คเกอร์สีต่าง ๆ สีเทียนแท่งใหญ่ วัสดุตกแต่งจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ กิ่งไม้ หรือวัสดุเหลือใช้เช่น กระดาษนิตยสารเก่า เศษผ้า เป็นต้น

4. ในระหว่างทำกิจกรรม ควรพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และลองให้เด็ก ๆตกแต่งเสื้อผ้าที่ภาพโครงร่างบนกระดาษ
5. เมื่อเล่นเสร็จ ชักชวนให้ลูกเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

คำแนะนำ

  • สามารถใช้วัสดุตกแต่งได้หลากหลาย ทั้งวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ และวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษจากนิตยสารเก่า เศษผ้า เป็นต้น
  • ควรใช้ปากกาหรือสีเทียนขนาดใหญ่เพื่อเด็กจะได้จับถนัดมือ เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กยังไม่แข็งแรง อาจยังจับปากกาหรือสีเทียนขนาดปกติได้ไม่ถนัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *