ร้านอาหารในฝัน

               อย่างที่เราพอรู้กันว่าการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ (role playing) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการสื่อสารและทักษะทางด้านอารมณ์ผ่านการเล่นบทบาทสมมติที่เด็กจินตนาการขึ้นมา การเล่นทำอาหาร สมมติว่าตัวเองเป็นเชฟ หรือ เล่นเปิดร้านอาหารเป็นหนึ่งในบทบาทสมมติที่เราเห็นเด็ก ๆ เล่นกันอยู่บ่อย ๆ 🙂

            คราวนี้เราเลยลองหากิจกรรมเพิ่มเติมทำกันให้สนุกมากขึ้น โดยการหาอุปกรณ์ที่พอจะมีอยู่ที่บ้าน เช่น กระดาษสี กาว กรรไกร ดินสอสี ชวนมะลิมาลองออกแบบเมนูอาหารที่อยากทำขายดู วันนี้มะลิมีเพื่อน (น้องช้อน) มาเล่นที่บ้านด้วย ยิ่งสนุกขึ้นไปอีก!

อุปกรณ์

  1. กระดาษสีต่าง ๆ
  2. กระดาษขาว
  3. กาว
  4. กรรไกร
  5. ดินสอ

วิธีการเล่น

  1. เริ่มจากให้เค้าออกไอเดียว่าร้านอาหาร (หรือร้านขนม) นี้จะชื่ออะไรดีนะ ลองมาออกแบบชื่อร้านกับโลโก้กันดู ของมะลิบอกว่าอยากให้ร้านชื่อ “Fish and Chips” ส่วนของช้อนชื่อว่า “Sean’s Grill” ขั้นตอนนี้นอกจากจะให้เด็ก ๆ ได้ลองคิดไอเดียชื่อร้านของตัวเองที่เจ๋งมาก ๆ แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการในการออกแบบโลโก้ร้านที่มีร้านเดียวในโลกของตัวเองด้วย 🙂

2. หลังจากได้โลโก้กับชื่อร้านแล้ว ให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดเมนูว่ามีเมนูพิเศษอะไรบ้างดี? เราลองให้เด็ก ๆ ได้ออกไอเดียเมนูของร้านตัวเองและลองสะกดคำศัพท์ในแบบของเค้า ไม่มีผิดไม่มีถูก แล้วก็อย่าลืมคิดราคาแต่ละเมนูด้วยนะ
3. พอตกลงเมนูกันได้แล้ว เราก็มาเริ่มประดิษฐ์อาหาร/ วัตถุดิบจากอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่เรามี ให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดว่าแต่ละเมนูต้องประกอบไปด้วยสีอะไรบ้าง แล้วก็เริ่มเลย! ลองสเก๊ตช์ภาพอาหารที่อยากมีในร้านลงในกระดาษสี

4. ตัดกระดาษสีเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของอาหารแต่ละชนิดแล้วเอามาประกอบกันเป็นเมนูพิเศษสำหรับร้านของเรา

5. หลังจากเราได้อาหารจานพิเศษตามที่เราออกแบบกันไว้ เราก็มาเปิดร้านกัน สลับกันเป็นเชฟกับลูกค้า 🙂

คำแนะนำ

            วิธีนี้เราว่ามันสนุกดีนะ เพราะได้ใช้เวลาด้วยกัน คุยกัน ช่วยกันคิด ได้ทำให้เราเห็นจินตนาการของลูก ได้สอนให้เค้ารู้จักเมนูหรือวัตถุดิบในการทำอาหารใหม่ ๆ เป็นการ learning through play หรือการเรียนรู้ผ่านการเล่นอีกรูปแบบนึง นอกเหนือจากนั้นการเอาสิ่งประดิษฐ์ที่เราช่วยกันทำมาเล่นบทบาทสมมติก็ช่วยให้เราเห็นพัฒนาการด้านภาษาของเค้า เพราะต้องหยิบยกคำหรือประโยคที่ใช้หรือเค้าเคยได้ยินในชีวิตประจำวันเข้ามาใช้ ในการถามตอบ อธิบายขั้นตอนการทำอาหารแต่ละเมนูอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

กิจกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างทั้ง 3 ทักษะ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสมอง

พัฒนาการทางด้านร่างกาย – ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตั้งแต่การหยิบจับกรรไกร ตกแต่ง และขยับร่างกายตอนเล่นบทบาทสมมุติ  

พัฒนาการทางอารมณ์ – การเล่นบทบาทสมมุติทำให้เด็กเข้าใจว่าอาชีพนั้นควรมีบุคลิกภาพอย่างไรและเข้าใจการพูดคุยกับในบริบทที่ต่างกัน

พัฒนาการทางด้านสมอง – ช่วยเสริมสร้างจินตนาการทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาษา วิธีการพูดคุย และการคิดบทบาทสมมุติต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *