สนุกไปกับ 14 วัน ในวงจรชีวิตของผีเสื้อ

มาเรียนรู้วงจรชีวิต 14 วัน ของหนอนผีเสื้อ ด้วยการทดลองเลี้ยงเจ้าหนอนพวกนี้ ตั้งแต่ยังเป็นเพียงไข่ใบจิ๋วบนใบไม้ แล้วค่อยๆกลายมาเป็นหนอนน้อยหิวโซ ตัวเบ้ง ..จากนั้นจึงเข้าวงจรของดักแด้ และกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้วช่วยกันปล่อยผีเสื้อน้อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปในท้ายที่สุด

อุปกรณ์

  1. กล่องพลาสติก ที่มีช่องระบายอากาศด้านบน (สำหรับเลี้ยง หนอนแก้ว)
  2. พืชอาหาร ตามแต่ละชนิดของหนอนผีเสื้อพันธุ์ที่เลี้ยง เช่น ใบหม่อน ใบมะนาว ใบมะกรูด
  3. ถังน้ำหรือขวดแก้วขนาด 6 ลิตร (สำหรับเลี้ยง ดักแด้)
  4. ตระแกรงพลาสติก (สำหรับกันแมลง และให้หนอนแก้ว เกาะกินใบไม้)
  5. เชือก

วิธีการเล่น

  1. นำไข่ผีเสื้อ มาเลี้ยงในกล่องพลาสติกที่มีความชื้น โดยใช้สำลีหรือกระดาษทิชชู่ชุบน้ำปูไว้ในกล่อง

2. ไข่ผีเสื้อ จะใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน ในการฟัก
3. เมื่อเติบโต เป็น หนอนแก้ว ให้นำหนอน ย้ายไปเลี้ยงในกล่องพลาสติกที่ใหญ่ขึ้น
4. ในระยะหนอนแก้วนี้  ให้หาพืชอาหารใบอ่อน สำหรับเป็นอาหารให้กับหนอนน้อย (บอกเลยว่า เจ้าหนอนพวกนี้ กินดุมากก โปรดเตรียมพืชอาหารไว้ให้เพียงพอกับความหิวโซของพวกมันด้วย)

5. เมื่อหนอนมีขนาดโตขึ้น และใกล้เข้าดักแด้ ตัวดักแด้จำเป็นจะต้องมีที่แขวนตัว (เพราะหากไม่มีที่แขวนตัว ผีเสื้อโตเต็มวัยจะไม่สามารถบินออกจากดักแด้ได้)   สังเกตง่ายๆ คือ มันจะเริ่มนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ไม่กินอาหาร) ให้เตรียม กล่องสำหรับเลี้ยงดักแด้ ซึ่งสามารถโดยทำเองได้ง่ายๆ  ดังต่อไปนี้

ถังเลี้ยงดักแด้

  • นำถังน้ำพลาสติก ขนาดประมาณ 6 ลิตร มาตัดบริเวณด้านบนออก
    (หากเป็นขวดแก้ว เลือกขวดแก้วที่ไม่มีฝาปิด)
  • เจาะรูที่บริเวณด้านบน เพื่อเตรียมร้อยเชือก สำหรับทำที่แขวนตัวดักแด้

6. เมื่อหนอนเข้าดักแด้แล้ว ดักแด้จะแขวนห้อยอยู่ในลักษณะต่าง ๆกันตามชนิดและวงศ์ของผีเสื้อ  โดยดักแด้ที่ยังอ่อนนิ่มอยู่เนื่องจากหนอนลอกคราบเป็นดักแด้ใหม่ ๆ ไม่ควรเคลื่อนย้ายหรือแกะออกจากจุดที่ดักแด้แขวนตัวอยู่เพราะถ้าดักแด้ถูกวางหรือหล่นอยู่บนพื้น ดักแด้จะไม่สมบูรณ์ ทำให้กลายเป็นผีเสื้อที่มีปีกไม่สมบูรณ์ในที่สุด

คำแนะนำ

ในกรณีที่พืชอาหารหายาก แนะนำให้หาพืชอาหารไว้ก่อนล่วงหน้า โดยกะปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของหนอนแก้ว โดยเก็บพืชอาหารไว้ในถุงพลาสติก แบ่งใส่ในตู้เย็น แล้วทยอยนำออกมาแบ่งให้หนอนกิน วันต่อวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *