เดินเล่นบนเส้นเชือก

ทักษะทางคณิตศาสตร์กับเด็กเล็กดูเหมือนยังเป็นเรื่องไกลตัว แต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าการที่ลูกน้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภท เช่นการแยกวัตถุตามสี
ตามรูปทรงนั้น เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานให้กับเด็ก ๆ แต่อยู่ ๆ จะบอกให้ลูกแยกของตามสี จัดกลุ่มของตามรูปทรง
ก็คงจะน่าเบื่อเกินไป เรามีกิจกรรม “เดินเล่นบนเส้นเชือก” ที่จะผสมผสานการออกกำลังกายเบา ๆ เข้ากับการเรียนรู้การฝึกแยกประเภทมาฝากกันค่ะ

อุปกรณ์

 1. ตะกร้าหรือกระดาษสี 3-4 สี (เช่น แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน)
 2. เชือกหรือเทปกาว 3-4 สี (เช่น แดง เขียว เหลือง น้ำเงิน) หรือใช้สีขาวก็ได้ จำนวน 3-4 เส้น ยาวเส้นละ 2-3 เมตร
 3. สิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเล่นแยกประเภทและจัดกลุ่ม เช่น ลูกบอล ดอกไม้ ของใช้ของเด็ก หรือของอื่น ๆ ที่สามารถแยกสีได้ชัดเจน
  (หากไม่มีสิ่งของอาจใช้บัตรภาพแทนได้)

วิธีการเล่น

 1. วางเชือกหรือติดเทปกาวเป็นเส้นทางเดิน เริ่มจากทางตรงง่าย ๆ แล้วเพิ่มความซิกแซกหรือ ความโค้งของเส้นทางให้มากขึ้น
 2. วางตะกร้าไว้ที่ปลายเชือกแต่ละเส้น กรณีใช้เชือกหลายสี ให้วางตะกร้าสีตรงกับสีของเชือก เช่น ตะกร้าสีแดงวางไว้ที่ปลายเชือกสีแดง ตะกร้าสีเขียวไว้ที่ปลายเชือกสีเขียว
 3. นำสิ่งของต่าง ๆ ที่จะให้เด็กเล่นแยกประเภทและจัดกลุ่ม วางรวมกันไว้ที่อีกฝั่งของเส้นเชือก
 4. ชวนลูกเลือกของที่จะนำไปไว้ที่ตะกร้าหรือกระดาษสีอีกฝั่ง ถามลูกว่าสิ่งที่เลือกมาคืออะไร มีสีอะไร แล้วให้ลูกเลือกเส้นทางเพื่อนำของไปไว้อีกฝั่งให้สีตรงกัน

5. เมื่อลูกเข้าใจเรื่องสีแล้ว สามารถประยุกต์เพื่อแยกและจัดกลุ่มตามรูปร่าง รูปทรง หรือแยกประเภทสิ่งของในหมวดหมู่อื่น ๆ เช่น ของกินได้กับของกินไม่ได้
6. เมื่อเล่นเสร็จ ชักชวนลูกให้เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

คำแนะนำ

 • การเล่นนี้มีจุดประสงค์ให้เด็กฝึกเดินทรงตัวควบคู่ไปกับการฝึกแยกประเภท และจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยควรเริ่มจากการฝึกแยกและจัดกลุ่มสิ่งง่าย ๆ เช่น การแบ่งกลุ่มสิ่งของตามสี ควรพูดคุยกับลูกถึงชื่อสิ่งของ สีต่าง ๆ ระหว่างการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารไปด้วย
 • เริ่มจากเส้นทางเดินง่าย ๆ แล้วค่อยเพิ่มความซิกแซก หรือความโค้งให้กับเส้นทางเดิน
 • หากลูกมีพี่น้องวัยใกล้เคียงกัน ควรชักชวนให้เล่นร่วมกัน เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ การเข้าสังคม และสติปัญญาของลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *