THE MOON RACER

ห้องนอนนอกจากจะเป็นห้องสำหรับนอนหลับพักผ่อนแล้ว ห้องนอนยังเปรียบเสมือนฐานทัพสำหรับชาร์จพลังในยามค่ำคืน มองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันมืดมิด จินตนาการถึงดวงดาวและพิภพ จักรวาลอันไกลโพ้น มีอะไรที่คาดไม่ถึงอยู่บนนั้นบ้างนะ The Moon Racer พุ่งทะยานจากสถานีอวกาศภาคพื้นโลก ฝ่าแรงโน้มถ่วง ผ่านชั้นบรรยากาศ
สู่เป้าหมายคือดวงจันทร์ การแข่งขันจรวดสำรวจอวกาศอันน่าตื่นเต้น

แนวคิด

            ใช้หลักการ เมื่อใช้แรงดึงเชือก เข้าหาตัวสลับซ้ายขวาจะเกิดแรงผลักพาจรวด ไต่เชือกไปในทางตรงกันข้าม  ใครไวกว่าจรวดก็จะไปได้เร็วกว่า ลุ้นกันว่าใครจะไปถึงดวงจันทร์ก่อนกัน

อุปกรณ์

1. กระดาษลัง
2. เชือก
3. หลอด
4. สีโปสเตอร์ สีเทียน
5. กาว กรรไกร เทปกาว

วิธีการเล่น

  1. วาดภาพส่วนประกอบต่างๆ บนกระดาษลัง ชิ้นส่วนประกอบด้วย
    1.1) จรวด        
    1.2) พระจันทร์  
    1.3) ชิ้นสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม หรือ วงกลม สำหรับติดปลายเชือก

2. ลงสีตามชอบใจ
3. ตัดหลอดเป็นท่อนๆ กะขนาดให้พอดีกับ ขนาดจรวดของเรา ติดหลอดไว้ ริมซ้าย-ขวา

4. ร้อยเชือกที่ชิ้นจรวด เข้าหลอดที่จุด A (ตามภาพ) กะให้ยาวพอดี กับพื้นที่ที่จะไปแขวน ต่อดาวตรึงเชือกไว้กับชิ้นบน(ตามภาพ) และย้อนลงมาสอดผ่านหลอด B โดยกะให้ความยาว ขาไปและกลับเท่ากัน
5. ปลายเชือกติด หรือผูกชิ้นติดปลายเชือก ที่ออกแบบไว้

คำแนะนำ

ในเด็กโต อาจจะมีเพิ่มเติมโจทย์และข้อจำกัดของเวลา เพื่อให้เกมตื่นเต้นและสนุกสนานยิ่งขึ้น โดยที่จะเป็นนั่งเล่น ยืนเล่น หรือนอนเล่นก็ได้ แต่สำคัญคือเมื่อเล่นเสร็จ
ต้องม้วนเก็บเชือกให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *